Blog

Nu meer dan ooit

Menno Swaak

Nu meer dan ooit


Al enkele jaren zeggen we dat de voedselcrises onze harder zullen raken dan de energiecrises. En zo langzamerhand maar gestaag is dat aan het gebeuren. Vaak wordt dan als oorzaak de stijgende prijzen genoemd. Deze stijgen zeker, maar ernstiger zijn de tekorten, die zijn ontstaan en die steeds groter worden.


"Ga je eigen voedsel verbouwen, ga je eigen voedsel verbouwen, ga je eigen voedsel verbouwen"
zegt onze docent Taco Blom al jaren.


Voedselkwaliteit, voedselzekerheid, voedselonafhankelijkheid, voedselveiligheid en voedselautonomie zijn voor ons belangrijke thema's en nu zeer urgente thema's.
Steeds meer wordt duidelijk over de grote gezondheidsschade door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
Dat is al langer een zeer urgent probleem, maar we hebben er situatie bij waar we iets mee moeten. De energieprijzen stijgen.
Als goederen e.d. schaars worden stijgen de prijzen. Dat is een economische wet (die we slaafs volgen). Maar als samenleving, als maatschappij, als regeringen, kunnen we gewoon daar NEE tegen zeggen en besluiten die prijs laag te houden.
Met voedsel kunnen we zoiets ook doen. Maar... als voedsel schaars is of als voedsel er niet meer (voldoende) is, hebben we een ander probleem. Een serieus probleem.
Als voedsel schaars is, gaan de prijzen omhoog en daar verdienen dan een paar mensen extra aan, maar het lost weinig op.
Wat zijn de oplossingen?
Voedselzekerheid, voedselkwaliteit en voedselveiligheid.
Lokaal en regionaal productie geeft de meeste controle, overzicht en daarmee zekerheid. We zitten er dan bovenop en zijn minder afhankelijk van externe factoren als vervoer, opslag, geopolitieke omstandigheden, andere regels rondom gebruik vergif en dergelijke. Het weer kan nog steeds een bepalende rol spelen.
Voedselonafhankelijkheid.
Tussen de veelal kleine producenten en de consument zit een ondoorzichtig netwerk van vaak grote tot zeer grote bedrijven die de inkoop, transport, opslag, verwerking, bewerking en distributie in handen hebben. Ze zijn er niet op uit om ons gezond te voeden (hooguit als gezond in de mode is) maar om zoveel aan dat hele traject te verdienen. Veel boeren zijn op dit moment van hen afhankelijk en de meeste consumenten ook. Daar moeten we snel vanaf.
Voedselautonomie.
Dat staat voor het recht en de mogelijkheid om zelf en zelfstandig voor jouw regio en land het voedsel te verbouwen dat er verantwoord kan groeien en ons weet te voeden. Zo vermijdt je bv de afhankelijkheid van tarwe uit Oekraïne.