DE VOEDSELKARAVAAN KOMT NAAR EETBAAR PARK DEN HAAG

 • Voedselbosrand >>>
 • Voedselvijvers >>>
 • Stadslandbouw >>>
 • Fête de la Nature >>>

vrijdag 25 t/m zondag 27 mei

Voedsel andersVoedsel Anders

In 2018 gaat Voedsel Anders de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan die door vijf streken van Nederland trekt. In elke regio halen ze nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. En jij kunt meedoen! De Voedselkaravaan doet op zaterdag 26 en 27 mei het Zuiderpark aan. En wij doen mee!

Eetbaar Park 1 en het terrein van Natuur Milieu Educatie van de Gemeente (bij Milieu Service punt en kinderboerderij) biedt plek aan diverse activiteiten rondom voedsel en natuur.

 • Eetbaar Park is natuurlijk al een goed voorbeeld van een Voedselbosrand, de natuurlijke plek voor eetbare vaste planten en dat laten we ook graag zien.
 • Een nieuwe speerpunt in de ontwikkeling van de tuin is de Voedselvijver, de natuurlijke plek voor eetbare vaste water-, moeras- en oeverplanten, en in ons waterrijk landje heeft dat veel potentieel.
 • Een derde aspect van Permacultuur die we deze dagen willen belichten is Stadslandbouw, natuurlijke manieren van voedsel verbouwen in en om de stad.
 • En -niet te vergeten- het is dit weekend ook Fête de la Nature, het grootste grassroots natuurfestival van Nederland en ook daarin gaan we het een en ander bieden.

In de vorm van presentaties, rondleidingen, workshops en tuinwerkdagen kunt u kennismaken met onze op de toekomst gerichte activiteiten en ook voor kinderen zijn er speelse en leerzame momenten.
De tuin, het paviljoen en de nabij gelegen kas worden daarvoor ingericht. In de tuin zullen op verschillende plekken zitjes neergezet worden, zodat bezoekers zo van de biodiversiteit kunnen genieten.

Ons aanbod:

VOEDSELBOSRAND

food forestDe Voedselbosrand in Permacultuur

De bosrand is in ons klimaat de plek waar zeer veel wil groeien. Veel van onze groenten-, fruit- en notensoorten komen oorspronkelijk uit de bosrand. We zijn al enkele jaren bezig om een deel van Eetbaar Park tot een goed voorbeeld van een Voedselbosrand te maken met tientallen eetbare vaste planten.
Er zijn twee rondleidingen met het verhaal: de eerste behandelt (een deel van) Permacultuur Ontwerpprincipes, waarmee zo'n ontworpen en opgezet wordt; de tweede gaat dieper in op de voedselbosrand en het verschil ervan met een moestuin en wijst daarbij o.a. op verschillen in bodembehandeling, plantkeuze e.d.
Rondleiding 1: zaterdag 26 mei 13.00-14.00 uur door Menno Swaak + desgewenst aansluitend om 14.30 uur een rondleiding op Erasmusveld rond het thema ‘het nieuwe eten’, een reis langs bekende en onbekende eetbare planten!
Rondleiding 2: zondag 27 mei 14.30-15.30 uur door Menno Swaak.

VOEDSELVIJVERS

PijlwortelkruidDe Voedselvijver in Permacultuur

De laatste jaren is er veel belangstelling voor voedselbossen en niet ten onrechte, maar de Voedselvijver verdient zeker zoveel aandacht en dat gaat zeker komen. Immers, eetbare waterplanten zijn zeer voedzaam. O.a. het eiwitgehalte ligt vaak hoger dan bij landplanten en dat is een welkome eigenschap als we minder vlees moeten of willen eten. En.. Nederland heeft natuurlijk heel veel water, dus volop kansen.
Op Eetbaar Park gaan we speciaal daarvoor en deel inrichten door een vijvertje te vergroten en te verdiepen en te voorzien van ook een moerasgedeelte en natte oevers die we gaan gebruiken.
Voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart en vrijdagmiddag 25 mei en zaterdagochtend 26 mei (tot zover nodig tot in de middag) willen we de klus zover klaren dat we de nodige water-, moeras- en oeverplanten willen poten.
Ben je leergierig of werklustig kom dan helpen de hele tijd of een deel ervan. Op zondag 17 mei geeft Permacultuurdocent Taco Blom uitleg over het idee, de opzet en de mogelijkheden.
Eens hopen we dit 'experiment' op een wat grotere schaal te kunnen toepassen.
Tuinwerkdag 1: vrijdagmiddag 13.00-17.00 uur - grondwerkzaamheden en kleine constructies.
Tuinwerkdag 2: zaterdag 10.00-12.30 uur (met uitloopmogelijkheid) - voedselvijver afmaken, beplanten en vullen
Uitleg: zondag 27 mei 11.00-12.00 uur Voedselvijver visie en werking - uitleg door Taco Blom

STADSLANDBOUW

Urban FarmingStadslandbouw volgens Permacultuur

Lokaal Voedsel, stadsland- en tuinbouw, buurttuinen zijn begrippen die de laatste tien, twaalf jaar sterk in aandacht gegroeid zijn en steeds meer toepassingen vinden binnen en aan onze stadsgrenzen. Het belang is duidelijk: meer controle omdat het dichtbij gebeurt, minder vervoer omdat het dichtbij gebeurt, makkelijker gesloten kringlopen omdat het dichtbij gebeurt, meer betrokkenheid van burgers omdat het dichtbij gebeurt en grotere betrokkenheid van kinderen omdat het onder hun neus gebeurt.
Er zijn meer voordelen, want we kunnen voedselverbouwen combineren met sociale activiteiten, de gezondheidsaspecten onder de aandacht brengen, het opnemen in lokale, circulaire economieën, en -niet onbelangrijk- biodiversiteit bevorderen, de lucht filteren, voor schoner oppervlakte en grondwater zorgen, CO2 vastleggen en overvloedige regen beter opvangen.
Al die aspecten worden in Permacultuur betrokken. De rondleidingen laten een en ander zien. Maar voor wie wat meer wil weten over wat we nu echt (realistisch) met Permacultuur kunnen is de presentatie die Taco Blom hiertoe geeft bedoeld.
Wat heb je nou nodig om iemand het jaar rond van verse groente, fruit en noten te voorzien?
Hoeveel grond heb je nodig als je voor iedereen in Den Haag hetzelfde wilt doen en hoeveel mensen?
Wat moet er dan nog van elders komen.. kortom allerlei weetjes
Wat vraagt het aan investering? En wat is de aanloop tijd?
Rondleiding 1: zaterdag 26 mei 13.00-14.00u. door Menno Swaak + desgewenst aansluitend om 14.30u. een rondleiding op Erasmusveld rond het thema ‘het nieuwe eten’, een reis langs bekende en onbekende eetbare plant!
Presentatie Stadslandbouw met Permacultuur: zondag 27 mei 13.00-14.15u. door Taco Blom
Rondleiding 2: zondag 27 mei 14.30-15.30u. door Menno Swaak.

FETE DE LA NATURE

Logo Fete de la NatureGeuren, kleuren, smaken en vormen

In een keurig geschoffelde en aangeharkte moestuin is er lang niet zoveel biodiversiteit als in Eetbaar Park de Permacultuur tuin waarin naast de moestuinplanten tientalle vaste eetbare planten te vinden zijn. Bij elkaar staan er meer dan 150 van die eetbare en ondersteunende gewassen en dan nog zeer veel andere 'wilde' planten, die van dit weelderige stukje natuur een echt feest maken. Gabrielle van der Linden gaat de bezoekers allerlei facetten van deze overvloed met u en uw kinderen delen.
Dat houdt in: kijken, voelen, proeven, onderzoeken en hopelijk ... genieten.

Voor volwassenen:
de rondleidingen op zaterdag en zondag
de uitleg over de voedselvijver
presentatie over Natuurlijk evenwicht in je (moes)tuin

Voor kinderen:
wilde kruidenthee en limonade
pesto of kruidenboter maken
Zelf twee soorten groente zaaien in een pot die je mee naar huis mag nemen.

activiteiten voor jong en oud door Gabrielle van der Linden e.a.
zaterdag 26 mei: 13.00-16.00u.
zondag 27 mei: 12.00-16.30u.

En dat weekend ook :

diverse activiteiten rondom voeding en natuur
Verschillende organisaties zijn zijn op deze dagen van Fête de la Nature actief in het Zuiderpark.
Naast ons eigen aanbod is er dat van de afdeling Stadslandbouw rondom het Voedselpark en dat van de Voedsel Anders karavaan, die op de dagen in Den Haag neerstrijkt.
Mogelijk zijn er ook nog burgers en andere organisaties actief die geïnspireerd zijn door Fête de la Nature.
Eetbaar Park en Permacultuurcentrum Den Haag dragen bij aan een veelzijdig en zo compleet mogelijk programma.

De tijden op een rijtje:

1. EETBAAR PARK

Eetbaar Park paviljoenvrijdag 25 mei
13.00-17.00u. - Tuinwerkdag - grondwerkzaamheden en kleine constructies.

zaterdag 26 mei
10.00-12.30u. (met uitloopmogelijkheid) Tuinwerkdag - voedselvijver afmaken, beplanten en vullen
13.00-16.00u. Fête de la Nature activiteiten voor jong en oud door Gabrielle van der Linden e.a.
13.00-14.00u. Rondleiding door Menno Swaak + desgewenst aansluitend om
14.30u. Rondleiding op Erasmusveld rond het thema ‘het nieuwe eten’ door Suzanne Monnier
14.30-15.30u. Themabijeenkomst rondom Natuurlijk evenwicht in de (moes)tuin door Menno Swaak

zondag 27 mei
11.00-12.00u. Uitleg Voedselvijver visie en werking - uitleg door Taco Blom
12.00-16.30u. Fête de la Nature activiteiten voor jong en oud door Gabrielle van der Linden e.a.
13.00-14.15u. Presentatie Stadslandbouw met Permacultuur door Taco Blom
14.30-15.30u. Rondleiding door Menno Swaak

Actuele informatie op de website: klik hier

2. VOEDSELKARAVAAN

Voedselkaravaan 2918De Voedselkaravaan pleistert in Den Haag. In het ‘Panorama Vork en Mesdag’ in het Zuiderpark (op het voedselthemapark-in-wording) worden de verhalen uit het voedsellandschap van Den Haag en omstreken verzameld.
Hier kan je meebouwen aan het verhaal over voedsel in en om Den Haag: waar haalde de stad in het verleden haar voedsel vandaan? Waar komt ons eten nu vandaan en wat denken we dat voor de toekomst belangrijk is?

Zaterdag 26 mei:
Workshops in het Zuiderpark
Expedities in en om de stad
Dineren op straat

Zondag 27 mei:
In het Panorama Vork en Mesdag komt een gezellige markt met allerlei voedselgerelateerde activiteiten voor jong en oud en dialooggesprekken.
Ook vindt er een vervolg van de expedities in en om de stad plaats

Houd de website en Facebookpagina van de Voedselkaravaan Den Haag in de gaten voor actuele programma: klik hier

3. VOEDSELPARK

Zuiderpark VoedselparkProef de Haagse Natuur.

Vanuit het idee van het voedselpark wil de Gemeente de link laten zien tussen voedsel en natuur. Zondagmiddag zijn er op het terrein bij de kinderboerderij en de schooltuinen heel veel verschillende activiteiten zoals:

 • Meel uit graan halen en een broodje bakken
 • Pannenkoeken en pizza’s bakken
 • Eetbare planten uit de natuur gebruiken en kruidenthee of kruidenboter maken
 • Wildplukwandeling
 • Boogschieten en speerwerpen
 • Zonnepitten roosteren en zonnebloemolie maken
 • Haags zeewier proeven
 • Paddenstoelen kweken

zondag 27 mei:.
12.00-17.00u. - veel verschillende activiteiten