Circulaire voedselstraatPHOTO irene plugge 3

een voorstel om stad, natuur en burgers te verbinden.

In 2019 diende Irene Plugge, cursist in een van onze Jaaropleidingen, bij de Gemeente Den Haag haar initiatief De Circulaire Voedselstraat in.
In de twaalf jaar dat wat Permacultuur Jaaropleidingen organiseren zijn er door de deelnemers talloze en zeer diverse initiatieven genomen en een aanzienlijk deel bestaat nog steeds. Vele zijn de moeite waard om kennis van te nemen en wellicht kunnen ze anderen inspireren.

Hier volgen wat van haar ervaringen en daaronder het oorspronkelijk ingediend idee.

Irene Plugge:
"Nadat ik mijn initiatief had ingediend bij de gemeente, ben ik uitgenodigd voor een gesprek. Daar heb ik met mijn (kinder)tekening van de straat het verhaal toegelicht. Het bleek een verbindend element bij losse suggesties van ondernemers en bewoners. De ondernemers wilden bankjes, bewoners een muziekkoepel en bij albert heijn een gezelliger plein.
Mijn visie omvatte de straat en daarin zouden alle suggesties een plaats kunnen krijgen.
Ondernemers, bewoners en de gemeente zijn een paar keer bij elkaar gekomen. Ik kon 1x niet en heb toen bijgevoegd verhaal gestuurd om mijn visie duidelijk te maken. Niet alles lukt in een keer natuurlijk maar dit geeft het beeld weer.
Ook heb ik een tekenares gevraagd om mijn idee te visualiseren. Die investering was veel waard voor mij want aan de hand daarvan kon ik partijen eenvoudig betrekken. 

PHOTO irene plugge 1

Wat er nu staat - nadat ik in 2019 mijn initiatief heb ingediend - in de 1,5 km straat zijn 33 fruit- en noten bomen, 10 kruiden banken, 10 boom spiegels en ongeveer 8 regentonnen.  De bewatering van een deel van de bomen is een zorg. Dus een les om van te voren over na te denken. Bewoners adopteren de bomen weliswaar maar we zijn nog niet heel zeker of de warme zomers en de beschikbare tijd van bewoners voor bewatering voldoende matchen. Kortom. Leren. Aanpassen en verder!"

 

Circulaire (Voedsel)straat Scheveningen; De Gentsestraat

Voorstel: “Show, don’t tell”. Vergroten van het (voedsel)bewustzijn door de Gentsestraat om te vormen tot “voedselbosrand/plukstraat”. De straat is ongeveer 1km lang, vormt bijna een cirkel en begint en eindigt in de duinen. Circulaire economie, verduurzaming van de leefomgeving en circulaire landbouw krijgen hiermee een plek; dichtbij bewoners en winkeliers.

De bedoeling is het bewustzijn te vergroten door een smalle groene (bijenlint/strook) door de hele straat aan te brengen, beginnend en eindigend in de duinen. Bewoners kunnen zelf de strook aanvullen voor hun huis met (eetbare) bloemen. Insectenhotels gemaakt van bermgras sieren her en der de strook.

Naast deze strook worden er rondom de boomspiegels eetbare bloemen en kruiden geplant. Spelen met dit thema verrijkt de straat en haar bewoners. Tarwe bij de bakker, aardbeien bij de groenteboer en kruiden bij het theehuis, verhoogt de creativiteit voor eigen tuinen en draagt bij aan het denken over onze voedselvoorziening 2050.

De straat heeft 3 plantsoenen waar fruit en notenbomen komen. In het plantsoen bij de school in de straat (Willem de Zwijgerschool) zouden fruitstruiken langs het hek bijdragen aan versterking van “groen onderwijs”. De school en de buitenschoolse opvang kunnen verder worden betrokken door middel van (innovatieve) vormen van watervoorziening toe te passen en de kinderen te leren hoe met een wormenhotel en/of compostmolen verrijking van de grond -waar nodig- zelf kan worden verzorgd. Verder kan (wellicht in het thema) aansluiting worden gezocht bij de plannen (muziekkoepel) op het Belgisch plein.

Ook bewoners die daartoe bereid zijn kunnen aanhaken bij dit initiatief en, daar waar ruimte geboden wordt, ook zorg dragen voor een water- en compostvoorziening (al dan niet gesubsidieerd). Eetbaar groen (druivenranken, kiwi’s etc.) langs kale muren wordt gestimuleerd alsook op loze parkeerruimte (2 kleine vakken) en misschien zelfs twee bloemrijke rotondes, inclusief waterpartij/fontein op zonne-energie of windenergie, op huidige verwarrende kruisingen.

De Gentsestraat heeft -samen met de Stevinstraat- 5 bushokjes waar een groen dak komt. Het hek bij de HTM wordt vergroend. Ophaalpunten voor plastic worden uitgebreid in de straat en/of toegevoegd, naast ondergrondse containers.

Tijdens plant- en oogstdagen worden ook ludieke acties ondernomen door winkeliers zoals verpakkingsvrije artikelen of het uitreiken van een kant en klare “groene stoeptegel” in het kader van operatie steenbreek. Verder kan een mobiel voedselbos of andere zichtbare suggesties voor de buurt, worden ingezet.

Openbaar groen echt eten zal tijd nodig hebben. Het gaat bij dit voorstel om het vergroten van inzicht en maatschappelijke relevantie. Inzicht in de effecten van klimaat en milieu op voedselvoorziening. Ervaren hoe de zorg voor de aarde, de zorg voor de mens en het delen van overvloed dicht bij huis gerealiseerd kan worden