Blog

Stads?landbouw?

Menno Swaak

Waar aan de ene kant volkstuintjes verdwijnen en tuinen terrassen worden, is er aan de andere kant weer een toename van belangstelling voor voedsel uit de stad. De meeste van de belangstelling uit zich in overlegsituaties en ludieke evenementen. Dapper wordt er gesproken over stadslandbouw, maar vaak is dat misplaatst.


Stadslandbouw
Vormen van landbouw om  en voor de stad, misschien ooit op kleine schaal in de stad.
Gewassen nu: granen, gras voor veeteelt, diervoeder, aardappelen
Gewassen in de toekomst:


Stadstuinbouw
Vormen van tuinbouw in en om de stad en voor de stad.