Water voor Nu en Later + Permacultuur Programma's

Water voor Nu en Later + Permacultuur Programma's

Permacultuur Logo

Nieuwsbrief juni-JULI 2022

Onze Nieuwsbrief maandelijks versturen lukt weer ondamks dat het gewoon druk is. Er is veel belangstelling. Er speelt veel in de wereld, veel dat met klimaat, voedselzekerheid en voedselkwaliteit te maken heeft en dus naar o.a. Permacultuur wijst. Met de bescheiden middelen die we hebben en een portie doorzettingsvermogen proberen we de impact van de huidige voedselcrises te beteugelen en stimuleren we haalbare en schaalbare oplossingen.

TEN GELEIDE

Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen die we graag met u delen: bv Fair Future Generators op Eetbaar Park.


We hebben nog wat leuke en nuttige, kortlopende activiteiten kunnen organiseren die nog voor en in de zomer plaatsvinden.


Er komen steeds meer mensen langs op Eetbaar Park, soms uit belangstelling, vaak ook om een handje te helpen.
De tuinwerkdagen worden druk bezocht

AGENDA van Activiteiten en programma's op Eetbaar Park
De linken in onderstaand overzicht leiden direct naar de website

di 07 jun - rondleiding - Eetbaar Park en het eerste fruit - Menno Swaak

wo 08 jun - start cursus - De Eigenwijze Eetbare tuin - Louise van Luijk

zo 12 jun - terugkomavond - Snoeien om te stoppen met snoeien - Taco Blom

di 14 jun - workshop - Wormencompostbak opzetten - Menno Swaak

za 18 jun - inspiratiemiddag - Permacultuur - Fair Future Generators

wo 30 jun - workshop - How to engage children in permaculture - Rakesh Rak

za 02 jul - workshop - Permacultuur Introductiedag - Rutger Spoelstra

di 05 jul - rondleiding - Eetbaar Park in de Zomer - Menno Swaak

za 16 jul - workshop - Balkontuinieren - Suzanne Luppens

vr 19 aug - workshop - Herfst- en Wintergroenten verbouwen - Taco Blom

za 10 sep - start - 4-days Basic Permaculture Course - Rutger Spoelstra

zo 11 sep - intro tot - Permacultuur Opleiding en Voedselbosrand - Taco Blom

vr 18 sep - start - Voedselbosrand cursus - Taco Blom

zo 23 sep - start - Permacultuur Jaaropleiding 2022-2023 - Taco Blom

vr 14 okt - start - Permacultuur Vervolg Opleiding - Taco Blom


Maar kijk ook zeker naar het aanbod hier onder

Hallo  ,

De corona-tijd was best spannend. En al wordt een nieuwe opleving mogelijk in de herfst verwacht, ervaar ik de meeste signifgicante ontwikkelingen van dit moment als zeker zo spannend en bepalend voor onze toekomst.
Hoofdthema's zijn voor mij nu: voedseltekorten, klimaat en water.

 

WATER:
Water - levenschenker - hoofdbestanddeel van ons lichaam - noem maar op: allerlei kwaliteiten die we het toedichten en ervan ervaren.
Bill Mollison, grondlegger van de Permacultuur, heeft al lang geleden voorspeld dat toekomstige oorlogen om water zullen gaan.
Hoe dan ook: het wordt steeds duidelijker dat water een enorme rol speelt in ons leven, in ons bestaan. Direct en indirect. Door een tekort, door een teveel. Ontwikkelingen rondom klimaat en rondom voedsel worden er sterk door beïnvloed.
En natuurlijk gaat het niet alleen om of het water overvloedig of karig of helemaal niet meer aanwezig is, het gaat ook om of het schoon is, of het niet vervuild is. Industrie en landbouw zijn aanzienlijke veroorzakers van die vervuiling en nog steeds -al weten we het al jaren- gaat het door.
Wageningen wanneer wordt je wakker? Of liever: Wageningen wanneer ga je slapen?
Ook hier is duidelijk dat we -wij de burgers, de kleine welwillende tuinders en boertjes- zelf de gewenste situaties zullen moeten creëren.
Permacultuurcentrum Den Haag met samenwerkende organisaties probeert dat voor ons deel van Nederland te bevorderen door bijvoorbeeld Voedselmoerasbossen te helpen onstaan.
Dat kan in die delen van onze polders waar bodemdaling landbouw en veeteelt onmogelijk maken. Met een uitgekiend patroon van hogere en lagere delen kunnen we een landschap (of moet je dat nu waterschap noemen) creëren waarin eetbare water, moeras en oeverplanten ons gaan voeden. Slim en doordacht opgezet kan het ook voor zuivering van het water zorgen, zodat het schoon de oceanen instroomt. Er zijn zelfs manieren te onderzoeken waarmee we chemische verontreiniging kunnen aanpakken.
Zulke vormen van voedselproductie kan goed samengaan met grondstoffen, bouwmaterialen en energie.
Ter onderbouwing van de ernst van de situatie is er verderop een link naar een recent artikel opgenomen over onze slechte waterkwaliteit.
Niet alleen wij burgers zijn ongerust over de situatie van ons water. Deze week kwamen Geestelijk Leiders van over de hele wereld bijeen bij het Vredespaleis met hun missie voor schoon water voor iedereen.
Dan kunnen wij toch niet achterblijven en moeten snel een poldertje of toen gaan klaren.

Fair Future Generators.
Milieudefensie is in maart gestart met projecten voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Fair Future Generators biedt jongeren de kans om alle skills en know-how te leren om de wereld te redden. Sinds afgelopen maart lopen 4 FFG-ers stage op Eetbaar Park. Ze komen een maal per week naar Eetbaar Park om te helpen, te leren en te ervaren.
Het is voor ons (de wat oudere garde op Eetbaar Park) een hele ervaring om ze mee te maken. Ook leuk is dat ze zelf projecten kunnen opzetten en uitvoeren. Een ervan is de organisatie van een Permacultuur inspiratiemiddag. Zie agenda.

Menno Swaak
Permacultuurcentrum Den HaagGeinteresseerden bij Eetbaat Park 1 Rondleidingen Eetbaar Park I

dinsdagavond 7 juni - uitleg door Menno Swaak
idem:
dinsdagavond 5 juli

Aan de hand van enkele permacultuur ontwerpprincipes wordt getoond hoe de tuin is opgezet als een duurzame tuin, die kan gaan voorzien in voedsel, energie en grondstoffen. Daarbij ook aandacht voor hoe recente inzichten en ervaringen met Permacultuur in de tuin geïntegreerd worden..

Louise van Luik

 

De Eigenwijze Eetbare tuin: Wild moestuinieren

woensdagavond 8 juni + dinsdagavond 28 juni
cursus met Louise van Luijk

'Eetbare wilde planten zijn supergezond. Sterker nog, ze bevatten doorgaans meer voedingswaarde dan de gemiddelde groente.
In deze tweedelige cursus leer je hoe je wilde en meerjarige planten en groenten integreert in jouw tuin, balkon of gemeenteperk.
We maken wilde plantenwandelingen, je leert planten te determineren, hun eigenschappen en (voedings)waarde, en we gaan aan de slag met ontwerpen
.

SnoeienTerugkomavond Snoeien workshops

zondag 12 juni - met Taco Blom

Snoeien om te stoppen met snoeien' is al jaren een van onze meest succesvolle workshops. De deelnemers wordt altijd dringend geadviseerd foto's van de desbetreffende boom of bomen te maken vooraf aan een snoeibeurd en erna. Deze terugkomavond is bedoeld om dat proces te evalueren. Maak een foto van hoe de bomen er nu bijstaan (zoveel mogelijk vanaf de zelfde positie) en we kijken naar de oude en nieuwe foto's om daar van te leren en naar een mogelijk noodzakelijk vervolg te kijken.
Ook mensen met gewoon een hoe-snoei-ik-die-boom vraag zijn welkom (foto's meenemen helpt)


Composterenwormencompostbak opzetten

dinsdagavond 14 juni - workshop met Menno Swaak

Waar keukenresten vaak niet op de composthoop kunnen, gaan ze deels prima in de wormcompostbak. Deze comostwormen werken het klokje rond om onze resten om te zetten naar een prima compost voor uw kamerplanten, balkonbakken en (moes)tuin. Daarmee kan je je bodem echt verbeteren en dus ook de kwaliteit van je groenten.


Bodemmonsters

How to engage children in permaculture

Wednesday June 29 -
Workshop with Rakesh Rootsman Rak & Zairah Khan

This workshop explores how we can involve children of various ages in creating garden plans and implementation and allowing them to grow and learn as they go. You will leave with a number of concrete tools and exercises to try out. This workshop is for anyone who has kids, works with children or has the desire to do so. A prior understanding of permaculture is not required. Het laatste deel van de middag is voor Q&A, vragen, antwoorden en uitwisseling..21Q4


Ontwerp Eetbaar Park 2

PERMACULTUUR INTRODUCTIeDAG

zaterdag 2 juli - workshop met Rutger Spoelstra

Permacultuur is een ontwerpfilosofie waarmee je een duurzaam leven kunt ontwerpen, het wordt ook wel omschreven als een dans met de natuur. Tijdens deze dag maak je kennis met permacultuur. Het is een brede introductie, maar ook praktisch toepasbaar. Je ontwikkelt basiskennis en ecologisch inzicht waarmee je permacultuur toe kan passen in je eigen tuin en je eigen leven. Je leert hoe je kan meewerken met de natuur in plaats van ertegen in.


ComposterenWorkshop balkontuinieren

zaterdag 16 juli met Suzanne Luppens

De omstandigheden op een balkon of terras zijn vaak extremer dan in een tuin, waardoor balkontuinieren een echte uitdaging kan zijn.
In deze workshop krijg je tips hoe hier mee om te gaan..
.


ComposterenHerfst- en Wintergroenten verbouwen

vrijdag 19 augustus - workshop met Taco Blom

Welke groenten kan je dan nog succesvol verbouwen en hoe pak je dat aan. We kijken daarbij ook naar het oogsten en bewaren.


Werken in het Zuiderpark4-days Basic Permaculture Course

Saturday September 10 start
with Rutger Spoelstra (in English)

Permaculture is a design philosophy that allows you to design a sustainable life, or even beyond sustainable. It is also described as: “Permaculture is a dance with nature - in which nature leads.”. During this course you will get acquainted with permaculture. It is a broad introduction, but also practically applicable. .


introductie tot Jaaropleiding en voedselbosrand

zondagavond 11 september - met Taco Blom

Voor wie geïnteresseerd is in de Extra Permacultuur Jaaropleiding van 12 zondagen, die op 3 april begint, is deze introductie-avond bedoeld.
Je krijgt een indruk van de opzet en aanpak in deze op de praktijk gerichte opleiding en maakt kennis mer de dcoent.


Voedselbosrand, ook in kleinere tuinen

cursus van 4 vrijdagen vanaf 18 september met Taco Blom

Een groot voordeel van tuinen waarin net als in de natuur vooral vaste planten groeien is dat ze op termijn veel minder onderhoud vragen dan tuinen gedomineerd door eenjarigen. Voedsel produceren en biodiversiteit kunnen goed samengaan. In de natuur vind je de meeste biodiversiteit in bosranden en aan oevers. Zo'n bosrand kun je oprekken tot een hele tuin: een stadstuin, een tuinderij of een groter voedselbos met hogere en lagere planten.en lokale economie zijn onderwerpen die behandeld worden met oog voor theorie en praktijk.


Permacultuur Jaaropleiding 2022-2023

12 zondagen m.i.v. 23 september - met Taco Blom

Permacultuur vindt tegenwoordig breed toepassing: ver voorbij land- en tuinbouw alleen. Je kunt met deze ontwerpprincipes een ecologische wijk ontwerpen of er je bedrijf mee opzetten. Ze zijn universeel.
In deze jaarcursus richten we ons in de eerste plaats op voedselproductie, tuin -en landschapsinrichting en de daarbij aansluitende praktische toepassingen.
O.a. bodem en bodemverbetering, water, compost, éénjarige en vaste eetbare planten, fruitstruiken en -bomen, bosrandtuin, dieren in permacultuur, plaagbeheer, gewasverzorging, oogsten en bewaren, en lokale economie zijn onderwerpen die behandeld worden met oog voor theorie en praktijk.


Taco op Landgoed HeerdebergPermacultuur VERVOLG opleiding

6 dagen vanaf tweede helft oktober - met Taco Blom

Deze Vervolgopleiding is bedoeld voor wie al een Jaaropleiding met Taco Blom afgerond heeft of voor wie aantoonbaar over voldoende kennis en ervaring beschikt.
Opbouw: - inleiding - water - bodem - plantengemeenschappen - bedrijf opstarten
Het kan zijn dat we om praktische redenen (reistijd en kosten) een aantal keren kiezen voor lesblokken van twee aaneengesloten dagen.
Locaties: Het zal plaatsvinden op verschillende locaties zoals Eetbaar Park in Den Haag en Heerdeberg in Cadier en Keer.
Deze vervolg opleiding is nog in ontwikkeling en bovenstaande gegevens zijn nog onder voorbehoud.


Werken in het ZuiderparkTuindagen - meewerken en leren

Wie de afgelopen tijd af en toe de Eetbaar Park tuinen heeft bezocht, zal het niet ontgaan zijn: de staat van onderhoud op Eetbaar Park II is echt goed en die op Eetbaar Park 1 wordt snel beter. Enthousiaste vrijwilligers met soms veel soms wat minder ervaring zorgen daarvoor.
Wil je graag ook wat extra ervaring opdoen of gewoon goed bezig zijn voor een paar uurtjes (of meer) per week, wees welkom. Bekijk het overzicht met vaste en extra tuinwerkdagen


DE PERMACULTUUR BOEKEN COLLECTIE

De Permacultuur Boeken Collectie‍

Hieronder een greep uit de‍ de uitgebreide voorraad Engelse en Nederlandse boeken op het terrein van Permacultuur, Voedselbossen, Herstellende Landbouw, Natuurlijk Moestuinieren, ecologisch leven, bouwen en wonen, en wildplukken. Enkele nieuwe boeke krijgen wat extra aandacht:

 

Landherstel


Een fantastisch boek voor kinderen èn ook hartstikke leuk en leerzaam voor volwassenen.‍

Briljante planten

Planten zijn zo braaf nog niet, en ze zijn ook nog eens een stuk sterker en slimmer dan ze lijken. Lees er alles over in dit grappige en mooie informatieve kinderboek, boordevol leuke weetjes over plantengedrag. Planten zijn altijd druk bezig en zijn een stuk slimmer dan je denkt. Soms zijn ze lief en behulpzaam, maar soms zijn ze sluw of gemeen. En wat zou er met ons gebeuren als ze er helemaal niet zouden zijn? "Briljante planten' gaat over... nou ja, planten dus! Over hoe ze dieren voor de gek houden, over hoe gras de held van voetbal werd en nog heel veel meer.

Geert-Jan Roebers is bioloog en daarnaast ook nog columnist en auteur. De eigenzinnige illustraties van Margot Westermann (o.a. bekend van 'De zweetvoetenman') brengen zijn kennis over de natuur tot leven.

Leve de bodem!

Een gezonde basis voor elke tuin - Grondbeginselen voor je eigen bloemenzee, voedselbosje of groentetuin

Verdroogde of verzopen planten, onhandelbare kluiten of stoffig los zand… Tuinieren gaat zelden alleen over rozen. Als de grond in je tuin niet goed is, verpieteren je planten en is een mooie oogst ver te zoeken. Met leven in de tuin, en zéker in de bodem, kun je van je tuin een bloeiende oase maken. Je creëert ruimte voor kriebelbeestjes, vlinders en vogels, en een fijn leefklimaat voor jou en je omgeving. Je tuinafval wordt compost - het zwarte goud voor je grond.

'Leve de bodem!' is een basisboek met praktische kennis en inspiratie voor de verzorging van de grond onder je tuinparadijs. Ter verdieping komen ook een aantal specialisten aan het woord over hun specifieke bodeminteresse of bodemmissie.
Verkrijgbaar vanaf 22 februari.

 

Food Forest
Bijvoet

Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen

Herkenning, verspreiding, geschiedenis en gebruik
Het Nederlandse en Vlaamse landschap wordt gedomineerd door Amerikaanse eiken, fijnsparren uit Scandinavë en populieren uit Canada. Nauwelijks bekend is dat minder dan vijf procent van de bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen autochtoon zijn. Geen wonder dat de belangstelling toeneemt voor bomen en struiken die wél inheems zijn. Natuurbeheerders, landgoedeigenaren, ontwerpers van parken en zelfs tuinbezitters zijn steeds meer geneigd bomen te planten die oorspronkelijk uit de Lage Landen afkomstig zijn..

Geweldige aanvulling op Permacultuur.

Zakboek voor de permacultuur moestuin

De natuur als belangrijkste inspiratiebron in je moestuin
Permacultuur is een levensstijl waarin je samenwerkt met de natuur met als basisbegrippen zelfvoorzienend leven en gebruik maken van kringlopen en natuurlijke processen.
Het vertrekt vanuit uit drie centrale ethische principes: zorg voor de aarde, voor de mens en voor elkaar. Hieruit werden twaalf ontwerpprincipes omschreven, waarop Annelies zich ook baseert in haar boek. In de natuurlijke moestuin laat je natuurlijke processen hun gang gaan en speel je daarop in.
Dit betekent dat je inzet op meerjarige planten, combinatieteelt en plantengildes integreert, plagen leert voorkomen in plaats van bestrijden en onkruid door een nieuwe bril gaat bekijken.

Mycorrizae

P‍ermacultuurcentrum Den Haag / Permcultuur Nu!
www.permacultuur.nu     info@permacultuur.nu  06-26130464
postadres:
Groot Hertoginnelaan 249, 2517  ET Den Haag
bezoekadres (na afspraak):
Eetbaar Park, ingang Vreeswijkstraat.

De Permacultuur Boeken Collectie
webwinkel voor boeken (Engels en Nederlands) over Permacultuur, Voedselbossen en Transitie beweging
www.permacultuurboeken.nl -
winkel@permacultuurboeken.nl

 Als u deze maandelijkse nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen klik dan op:
Afmelden