Nieuwsbrief Februari 2020

Programma overzicht: introductielezing - opleidingen - cursussen - workshops - voorjaarsmarkt
Redactioneel: Stadskwekerij - Een nieuw Blog - Eetbaar Park - Nieuwe Boeken


Stadskwekerij en Voedselbos huwelijk of lat-relatie?

De belangstelling voor moestuinen in de stad komt -heb ik de indruk- ook steeds meer voor bij organisaties en instanties, die met het welzijn in de stad te maken hebben. Met name in achterstandswijken, waar gezondheid, isolement en armoede een belangrijk onderwerp zijn verwacht of hoopt men dat stadstuinbouwprojecten daar iets ten goede aan kunnen doen.
Het zijn geen makkelijke trajecten om tot realisatie en continuïteit te komen, maar ik verwacht dat de veranderingen, die met de klimaat- en energietransitie (en misschien weer een economische crisis) samengaan, het proces zullen versterken en versnellen. Zo'n zes of zeven jaar geleden heb ik een idee uitgewerkt voor een stadslandbouw-project waarin een productietuin met verkooppunt samen gebracht waren met een buurt- of gemeenschapstuin en individuele moestuintjes voor buurtbewoners. Zo'n tuin zou bijvoorbeeld een plek kunnen krijgen als hart van een nieuw te ontwikkelen wijk of buurt of tussen bestaande woningen en flatgebouwen. Zie mijn nieuwe blog.
Samen met de naar Voedselparken om te toveren openbaargroenstroken en parken en de toekomstige Voedselbossen rondom de stad kunnen we op die manier al aardig wat aan gezond-voedselproductie realiseren en daaromheen lokale economie, gezondheid, sociale samenhang bouwen. Stadskwekerijen en voedselparken en -bossen kunnen zo zeer goed samengaan in een profijtelijke relatie.

Nieuwsbrief lezen 

Pin It